Cel operacji

Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Efekty

Projekty unijne

Inwestycja przeprowadzona w PPH "PIRS" Sp. z o.o. polegała na zakupie urządzenia do rozmrażania mrożonych ryb i owoców morza przy pomocy fal radiowych "RF 20kW", gazowego wózka widłowego o udźwigu od 2,5 tony i wysięgniku od 3 mb z wolnym skokiem, przystosowanego do poruszania się po otwartym terenie oraz linii do pakowania produktów z ryb świeżych w tackach w systemie SKIN.

W wyniku zakupu powyższych maszyn i urządzeń nastąpiło wdrożenie innowacyjnego procesu produkcyjnego tj. wytwarzanie nowych produktów dotychczas nieprodukowanych w Przedsiębiorstwie oraz poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego.

W ramach planowanej inwestycji zakupiono urządzenie do rozmrażania mrożonych ryb przy pomocy fal radiowych, które przyczyniło się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w procesie produkcyjnym i zmniejszenia ilości zużytych mediów (wody oraz ilości powstających ścieków poprodukcyjnych). Ponadto zakupiono linię do pakowania produktów w tackach w systemie SKIN, która była niezbędna do wprowadzenia nowego procesu technologicznego, polegającego na wytwarzaniu produktów z ryb świeżych zapakowanych w systemie SKIN z surowca uprzednio zamrożonego. W nowym procesie technologicznym wykorzystywane są produkty akwakultury krajowej. Zastosowane w zakładzie przetwórczym PPH PIRS Sp. z o.o. nowe procesy produkcyjne przyczyniły się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w procesie produkcyjnym oraz poprawy bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy pracowników w nim zatrudnionych.

Projekty unijne
Projekty unijne
Projekty unijne

 

 

Wartość operacji: 1 955 536,48 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 794 933,52 PLN

 

 

Projekty unijne

Pobierz dokument